Zoeken van een geocache met behulp van Ozi CE.
(23-2-2009)

Deze pagina wordt binnenkort sterk aangepast. OZI-CE is namelijk vooral voor geocaching sterk aangepast.

Onderstaande mogelijkheden hebben betrekking op versie 1. Inmiddels is versie 2.27d (feb 2009) verschenen.

 

 

Het zoeken van een geocache kan met behulp van Ozi CE door het invoeren van de gevonden coördinaten van de cache in een waypoint en daarna te navigeren naar dat waypoint.

Het handmatig invoeren van een nieuw waypoint gaat als volgt:

-         Laad eventueel reeds gewenste reeds eerder ingevoerde waypoints uit een bestand door de keuze “file/waypoints/importeer Wp bestand”;

-         Creëer een nieuw waypoint op positie. U krijgt scherm 1

 

  scherm 1

 

Vul de gewenste naam voor de cache in, wijzig de omschrijving en druk op de knop “wijzig Positie”

scherm 2 verschijnt:

 

  scherm 2

 

Vul hier de gevonden waardes voor latitude en Longitude(WGS-84) of een ander gekozen formaat in. Het formaat van invoer kunt u kiezen in het pulldownmenu en druk op “ok”.

 

  scherm 3

 

In scherm 3 worden de ingeladen waypoints die op dit kaartdeel voorkomen weergegeven. U ziet de naam van het waypoint naast de positie weergegeven.

 

Navigeren naar waypoint(cache).

 

navigeren naar een waypoint kan op 2 manieren nl. direct naar een waypoint en door een waypoint in een route op te nemen.

 

Direct naar een waypoint:

Kies “File/waypoints/waypointlijst.

Kies het gewenste waypoint in de lijst en druk op “ganaar’.

 

  scherm 4

 

sluit scherm 4 met “ok” en 5 scherm verschijnt met de term “navigating”.

 

  scherm 5

 

Er verschijnt een gele lijn naar het waypoint. Die richting moet u gaan bewegen (lopen/fietsen/rijden). Start de gps. Er verschijnt een pijl op de plaats waar u zich op dat moment bevindt en de gele lijn loopt vanaf dat punt naar het gewenste waypoint.

 

Door de blauwe pijlen onderin naar links of rechts aan te klikken verschijnen er andere schermen met verschillende variabelen. U kunt zelf kiezen welk(e) scherm(en) u het prettigste vindt.

Hier enkele voorbeelden:

 

  

 

In de bovenbalk ziet u gegevens staan die, indien uw gps goed functioneert en actief is, uw huidige positie weergeeft, het aantal satellieten dat gebruikt wordt voor positiebepaling en of de gps aan staat.

Onder in het scherm staan:

To = naam van het eerst volgende waypoint, Dst = afstand hemelsbreed tot waypoint, Brg = koers naar waypoint t.o.v. gpspunt, Spd = snelheid, True Hdg = koers waarheen men zich beweegt, Alt= hoogte.

Voor het aanzetten van de navigatierozet/richtingspijl, linksonder in het scherm 5, druk je op de betreffende knop in de routenavigatie werkbalk die u via view/werkbalken kunt aanzetten.

 

Navigeren met waypoint(s) in een route.

 

Aanmaken van een route kan met behulp van de route-aanmaakbalk via “view/werkbalken/route-aanmaak werkbalk”. U ziet dan scherm 3 met werkbalk. Druk op de 4e knop van route eigenschappen.

 

  scherm 6

 

Druk de knop “Wp”  en er verschijnt een overzicht van de ingeladen en ingevoerde waypoints. Kies waypoint(s) in de volgorde van de waypoints die u wilt volgen en bevestig met “ok”. Nogmaals “ok” om de route-eigenschappen af te sluiten. Waypoint wordt geel als kleur voor een routepunt.

Sluit de route-aanmaakbalk en start de routenavigatie werkbalk.

Start de gps. Druk op de 3e groene knop van de routenavigatie werkbalk en er verschijnt een gele lijn naar het eerste waypoint in de route. Die richting moet u gaan bewegen (lopen/fietsen/rijden). via de rode pijlknopjes kunt u naar het volgende of vorige waypoint in de route. De blauwe knop is om de route in omgekeerde volgorde te volgen, De knop met de witblauwe pijl om een navigatiepijl in een venstertje (zie scherm 5) te tonen. Op deze wijze kunt u meerdere caches opnemen of via zg. viapunten navigeren.

 

Veel succes met het vinden van de caches!!