Vertaling help van OziExplorer CE (versie 23-2-2009)

Ik heb in contact met de maker van OziExplorer CE-versie een aantal zaken gerealiseerd voor de gebruikers van dit programma.

Zo heb ik een vertaling gemaakt van de help, voorlopig op basis van de Engelse menuteksten. Het betreft echter een oudere 1 versie van OZI-CE. De huidige 2-versie wordt dermate aangepast dat besloten is om vertaling even te laten rusten. Kijk op de site voor de zg dev. Versie.

De oude versie van de helpfile is te downloaden op deze help OZI-CE link.

 

Installeren:

Alleen de HTML bestanden worden vervangen. De beeldbestanden met plaatjes (.gif bestanden) blijven gehandhaafd en moet u laten staan. De html bestanden moeten vervangen worden.

Maak eerst een kopie van de helpmap van OziExplorer CE. Kunt u altijd nog terug naar Engels.

Kopieer daarna de opgehaalde helpbestanden over de bestaande bestanden in de helpmap van OziExplorer CE op de pda.

Na herstart van de toepassing krijgt u als het goed is de help in het Nederlands.

 

Vertaling menuteksten van OziExplorer CE

Daarnaast zijn de menuteksten vertaald voor zover dit technisch mogelijk is. Er zijn nog enkele teksten in het Engels maar dat mag geen directe belemmering zijn.

Voor oude versie van OZI_CE onder versie 2 zijn de menuteksten in het Nederlands te downloaden op deze OZICE programmateksten link (bestandsnaam: nederlands.zip)

Bij de versie 2.x wordt de menutekst in het Nederlands meegeleverd en kan deze worden ingesteld via configuratie zoals hierna is aangegeven.

 

Installeren:

Kopieer na ophalen en unzippen het bestand in de hoofdmap van OziExplorer CE op de pda.

Start programma en kies onder Help/change language. U krijgt een melding dat u via FILE/Exit het programma moet afsluiten. Sluit het programma op deze wijze af.

Start het programma opnieuw. U krijgt een keuze welke taal u wilt gebruiken

U krijgt als het goed is de menuís grotendeels in het Nederlands (behalve de hoofdkeuzes FILE/VIEW en MAP).

 

Vertaling gesproken tekst bij routenavigatie in OziExplorer CE

Ook de gesproken teksten voor de routenavigatie heb ik vertaald maar het geeft nog enkele kleine probleempjes. Engelsen hebben bijvoorbeeld een andere volgorde bij het uitspreken van getallen van 20 en meer. Dit soort zaken heb ik in mijn eigen situatie getracht zo pragmatisch mogelijk op te lossen. Zo heb ik de gesproken teksten voor de getallen onder de tien van de pda verwijderd. De gedetailleerde afstandsaanduiding klopt toch niet in die mate en maakt de gesproken tekst alleen maar extra lang. Hierdoor wordt het probleem van de kromme uitspraak van de getallen opgelost. Betekent wel dat u de signaleringsafstand op minimaal Ī 20 meter moet zetten.

Deze geluiden zijn te downloaden op deze OZICE geluiden link (bestandsnaam: geluiden oziCE ned.zip)

 

PAS OP!!

Realiseer u dat de oplossing van gesproken teksten bij routenavigatie een hulpmiddel is en dat het goed werkt, eventueel naast, ondersteund door visuele tracknavigatie. Mijn ervaring is dat als van de route wordt afgeweken er geen signalering plaatsvindt en er allerlei vreemde gesproken aanwijzingen gegeven kunnen worden. Dit moet een signaal zijn om visueel even te controleren of u nog op de juiste route zit. Ook bij veel richtingaanwijzingen op korte afstand van elkaar kan verminkte en/of wegvallende meldingen geven. Dit komt door de beperkte commandoreeks en informatie die uit een route te halen is. De onderliggende kaart is slechts een plaatje en bevat niet, zoals bij bijv. autonavigatie, informatie die bruikbaar is voor de navigatie zelf.

Herbereken van de route en geven van alternatieven doet de software dus ook niet!!

 

Installeren:

Kopieer na ophalen en unzippen de .wav-bestanden in de map Sound Files in de hoofdmap van OziExplorer CE op de pda.

Verwijder indien gewenst de ozi_0 t/m 9.wav bestanden.

Als het goed is krijgt u dan de gesproken aanwijzingen in het Nederlands.