navigeren met behulp van tracks.
(23-2-2009)

De eerste methode is op basis van zg. tracks(= opgenomen spoor). Een track kunt u opnemen de eerste keer dat u een route rijdt of loopt of door met de muis van de pc of pen van de pda een track op de kaart te plotten. De opgenomen of getekende track slaat u op onder een logische naam. Naderhand kunt u deze track weer oproepen en het gevolgde spoor wordt in een gekleurde lijn over de kaart getekend. Door de rozet van de navigatie te laten zien tijdens het rijden/lopen kunt u zien of u het eerder gereden spoor volgt. Dit gebeurt dus geheel visueel zonder verdere aanwijzingen. Een getekende track heeft over het algemeen een kleiner aantal punten. Een reeds gelopen track is exacter maar kan ook fouten bevatten door verkeerd lopen of afwijkingen van de gps. Dit laatste zal vooral onder hoge bomen en tussen hoge gebouwen voorkomen. Het beste is getekende tracks die goed gecontroleerd zijn omdat deze zo weinig mogelijk punten bevatten en dus efficiënter zijn. Opgenomen tracks moeten later eigenlijk nog “gekuist” worden om de grote hoeveelheid punten te verminderen en de slingers etc er uit te halen.

Deze bestanden, mits natuurlijk onderling gelijk/uitwisselbaar, kunnen dus ook uitgewisseld worden met andere fietsers of wandelaars. Internet sites of email is hiervoor natuurlijk een optimaal middel. We zien dus ook al sites waar deze tracks in grote getale staan. Een zeer goed voorbeeld is

www.gpstracks.nl, www.fietsen.123.nl/gpsfietsroutes.htm waar reeds veel tracks van routes te vinden zijn.

Een bijzondere site voor de wandelaars in de omgeving van Eindhoven is de site www.gpswalking.nl waar een groot aantal wandeltracks te vinden is. Aardig hierbij is dat ook hier de koppeling naar maps.google tot stand is gebracht en de tracks eerst bekeken kunnen worden.

www.gpsfietsroutes.nl bevat bijzonder veel zaken over zg. knooppuntenroutes die vooral in Brabant/Limburg maar ook plaatselijk in de rest van het land voorkomen. België kent dit systeem zelfs landelijk. Duitsland is er ook mee bezig. Op deze site vindt u een kaartoverzicht van de plaatsen waar knooppunten in gebruikt zijn.

 

In het kort hoe je kunt navigeren met tracks

 

  1. Zoek een geschikte track op op www.gpstracks.nl of een andere site;
  2. Bekijk eventueel via Google maps of Google earth hoe de route er uit ziet en waar hij langs loopt;
  3. download het zip-bestand naar uw pc en pak het uit met een unzipper;
  4. converteer het gpx-bestand naar een plt-bestand van OZI met bijv. g7towin.exe;
  5. kopieer het plt-bestand en eventueel het wpt bestand naar een map in de pda;
  6. start de gps en OZI CE;
  7. start de keuzebalk voor tracks en laad onder een nummer het gewenste trackbestand.
  8. laad eventueel waypoints om aantrekkelijke punten te vermelden.
  9. Als de track te zien is op de kaart en de pijl van de gps op het scherm verschijnt kunt u gaan fietsen!!!
  10. Laat de GPS-pijl de lijn volgen!

 

 

Onderstaand uitgebreid een voorbeeld van navigeren met tracks:

 

In onderstaand voorbeeld heb ik een track geladen vanaf de site http://www.gpstracks.nl, de hoevenroute rond Lierop in Noord Brabant.

Door op de link te drukken komt u op de site van GPStracks en kunt u de route opzoeken en downloaden door op de knop “download route” te drukken. (denk er aan dat u in explorer het downloaden van bestanden wel toe moet staan!!!). Als u wilt kunt u hem met de knop google maps of google earth eerst bekijken. Het geeft een goede indruk door welke omgeving u gaat rijden.

 

 

Een zip-bestand wordt aangeboden

(U heeft dus wel een “unzip” programma nodig.)

 

 

Dit kunt u het beste opslaan in een map waar u de tracks bij elkaar zet zodat u ze terug kunt vinden zoals in het voorbeeld “fietsroutes gps”.

 

Na het ophalen van het bestand kunt u de zip “uitpakken”

 

 

U ziet dat er 3 soorten bestanden in voorkomen met de volgende betekenis.

.gpx      is een standaard voor gps navigatie punten die op internet en in een aantal navigatieprogramma’s wordt ondersteund(niet OZI). Ook google earth kan hier gebruik van maken om een track op een googlekaart/foto te tekenen(plotten). Deze standaard wordt vaak ook als uitwisselstandaard gebruikt tussen programma’s

.trk       is een trackbestand van mapsource dat meestal gebruikt wordt voor specifieke navigatie-apparatuur zoals bijv. garmin en maggelan. Deze kunnen vaak ook als uitwisselformaat gebruikt worden.

.wpt      is een waypointbestand (waypoint is een doel of belangrijk punt in de route) is niet direct bedoeld bij tracks maar meer voor navigatie via routenavigatie maar kan ook dienen als aanduiding voor belangrijke punten in of vlakbij de track.

 

 

Laten we uitgaan van het .gpx bestand.

We hebben dit in de map “fietsroutes gps” uitgepakt. Alleen hebben we nu een probleempje dat het bestand niet direct bruikbaar is in OZI.

 

We converteren via het gratis programma g7towin op onderstaande manier het .gpx bestand naar het .plt formaat van een OZI trackbestand. Eventueel is er ook een CE-versie van g7towin beschikbaar. Dit converteren behoeft u natuurlijk maar één maal te doen voor dit bestand want u kunt de .plt bestanden voor OZI natuurlijk bewaren.

G7towin is gratis te downloaden op: http://www.gpsinformation.org/ronh/


Converteren .gpx naar OZI .plt trackbestanden met G7towin.

 

Start het programma G7towin.

Via het menu file/open kunnen we in de map “fietsroutes gps” het bestand “Noord-Brabant - Hoevenroute.gpx” kiezen.

 

 

U krijgt bovenstaand scherm te zien waar wat gegevens over dit bestand staan.

Onder de menukeuze tracks/list kunt u een groot aantal details van de track bekijken. Voor de conversie is dit niet relevant.

Via de keuze file/save as kunt u het bestand onder een eigen naam opslaan zoals in onderstaand voorbeeld. Denk er aan dat het formaat voor tracks van OZI het .plt formaat is.

 

 

Het bestand is nu in te lezen in OZI programma’s op pc en pda. Dit bestand moet dan nog van de pc overgebracht worden naar de pda. Dit kan met behulp van het synchronisatie programma voor pda zoals activesync. Kopieer het bestand naar het opslagmedium van de pda. Als u een pda met SD of CF kaartjes heeft kunt u deze bestanden ook in een map op de kaartjes kopiëren met behulp van een kaartlezer. Ik ga er van uit dat u deze procedure kent.

Oproepen van de track in OZI CE om te navigeren!!

 

Start indien nodig de (bluetooth) communicatie de GPS.

Start OZI CE.

Kies de gewenste kaart. Meestal staat de laatst gebruikte kaart voor.

Maak eerst de tracklog leeg door de keuze File/track log/wis trackstaart.

Start via view/werkbalken/trackwerkbalk de knoppenbalk voor tracks.

kies links op de trackwerkbalk het nummer van het trackgeheugen. Door er op te klikken kunt u de nummers 1 t/m 5 kiezen. Blauwe nummers zijn nog vrij = geen track geladen, wit = track geladen. Laad het trackbestand via de gele mapknop.  Na het kiezen van het in te laden trackbestand wordt dit getoond op het scherm in de vorm van een lijn met witte (track)punten. U kunt dus 5 tracks laden.

Zorg dat in het menu view/tracks/show aangevinkt staat.

 

                 

 

Als u ergens op de route bent en de gps geactiveerd heeft door de gps-knop onder in het scherm ingedrukt te hebben, ziet u een pijl of rozet (voor het soort aanduiding pijl of rozet zie configuratie) op de plek waar u bent.

Als u zich beweegt over de route zal deze rozet zich over de lijn bewegen. Zolang de rozet de tracklijn volgt weet u dat u de goede route volgt.

Het kan zijn dat de route buiten het getoonde kaartdeel loopt zoals op nevenstaand schermvoorbeeld. OZI CE zal, natuurlijk indien aanwezig, automatisch de volgende kaart laden als de GPS positie daarom vraagt, dus als de rozet buiten de kaart loopt.
Wilt u even op de kaart rondkijken om te oriënteren dan moet u de gps even uitschakelen met behulp van de knop  onder in het scherm en daarna de knop . U kunt de kaart dan verslepen met de pen. Komt u bij een trackgedeelte wat op een wit gedeelte doorgaat dan kunt u door hier op te tikken, indien aanwezig, de onderliggende kaart laten verschijnen.

U navigeert weer verder op de route door de goede kaart weer voor te zetten en de GPS met de knoppen onderin weer te activeren.

Mocht u bewust of per ongeluk van de route zijn afgeweken dan ziet u direct waar u zich bevindt ten opzichte van de route en hoe u weer terug kunt komen. U krijgt géén melding dat u afwijkt van de route!!!!

Op zich is dit dus een simpele navigatiemethode met als enige nadeel dat u het scherm steeds visueel moet hebben om de route te kunnen volgen.

De routes kunnen verlevendigd worden door het laden en tonen van waypoints met interessante objecten/herkenningspunten.

 

Waypoints voor ondersteuningsinfo op tracks.

Navigatie met tracks kan ook ondersteund worden met waypoints die op of nabij de tracks liggen. Hierbij kunnen ze gebruikt worden als aanduidingen voor herkenningspunten of plekken waar iets bijzonders is. Laad dus naast de track een bestand met waypoints (.wpt) waarmee bijzondere locaties worden aangegeven. Van dit type bestanden heb ik er nog weinig kunnen vinden maar wat let ons om deze op te bouwen. Enkele toepassingen zijn reeds bezig om deze waypoints/poi’s op te smukken met foto’s en geluid maar dit vergt veel opbouw en bijhouden en geheugencapaciteit. Wellicht iets voor de (nabije) toekomst.

Voor het ophalen en inladen en tonen van waypoints zie het betreffende onderwerp bij navigeren met waypoints en route(punten)

In het voorbeeld hierboven ziet u het waypoint Start het startpunt van de track aangeven.

 

LET OP!! Soms wil de GPS niet direct de goede positie aangeven. Dat kan komen door een verkeerde aansluiting/instelling maar ook door een zwakke ontvangst onder bomen of tussen gebouwen. U kunt dit controleren onder het menu “maps/view satellites”, waar de ontvangst van de satellieten wordt aangegeven. De GPS stelt u in onder file/configuratie/NMEA(GPS). Voor instellingen kijk in de helpfile van OZI-CE.