Voorbeeld van navigeren met behulp van waypoints en route(punten).
(23-2-2009)

 

Navigeren met behulp van waypoints en route(punten) ligt dichter bij de wijze van navigeren met de auto zoals bijvoorbeeld TOMTOM omdat navigatie ondersteund kan worden met stem- en symboolaanwijzingen.

Op een kaart kunnen markeringen geplaatst worden, zogenaamde waypoints, voor herkenbare objecten. Voorbeelden in de scheepvaart zijn boeien die bepaalde belangrijke plekken aangeven zoals vaargeulen, ondieptes, ingangen van havens etc. Door deze punten in een route op te nemen voer men via deze punten naar het doel. Deze wijze van navigeren kan natuurlijk ook over land gebruikt worden. Waypoints kunnen hierbij benoemd worden voor herkenbare/benoembare punten zoals kruispunten, splitsingen, gebouwen, bruggen etc. maar ook herkenbaar gemaakte punten zoals bijv. de knooppunten van de fietsknooppuntenroutes kunnen als waypoint functioneren omdat ze benoembaar op een vaste plaats liggen.

 

Routes zijn waypoints in de volgorde geplaatst waarin men ze wil volgen/aandoen. Indien de afstand tussen twee waypoints te groot is of te weinig loop- of rij-aanwijzingen voor de route geeft kunnen routepunten(hulpwaypoints) extra in de route aangebracht worden.

Als men navigeert volgens deze route wordt meestal een rechte lijn aangegeven van het punt waar men is naar het volgende way- of routepunt in de route. Is men betreffend punt gepasseerd dan springt de navigatie automatisch naar het volgende way- of routepunt. Komt men binnen een ingestelde afstand van het waypoint/routepunt dan wordt er een aanwijzing gegeven hoe men verder moet.

In OZI-CE worden indien gewenst ook aanwijzingen met behulp van een symbool(pijl) en stem gegeven in de vorm van “ga rechtdoor”, “sla linksaf”, “buig rechts” etc. Dit maakt het mogelijk om te navigeren met de apparatuur in je zak en de gesproken aanwijzingen te volgen. Daarnaast kan men, indien gewenst, via een aanduiding op de kaart zien waar men op dat moment is.

Waypoints kunnen ook objecten zijn die met extra info op de kaart worden weergegeven. Ze worden ook wel POI(point of interest = interessant object) genoemd. Dit kunnen in de route natuurlijk allerlei zaken zijn zoals musea/café/restaurant en bedenk zelf maar. Let er wel op dat u ook weer niet te veel van deze punten krijgt want in dat geval ziet u nauwelijks nog iets van de kaart op het scherm.

Helaas zijn er echter nog weinig routes op deze wijze vastgelegd en beschikbaar op internet. Een bijkomend probleem is natuurlijk om niet overladen te worden met verkeerde of teveel (commerciële) info waardoor het beperkte scherm te vol komt te staan.

 

Voorbeeld:

Op dezelfde wijze als hiervoor aangegeven kunt u ook waypointbestanden ophalen van internet. Vaak zitten er waypointbestanden bij de routes doch dit is over het algemeen redelijk beperkt en bevatten nauwelijks zg. PIO’s. De bestanden hebben meestal de extensie .wpt maar ook in .gpx bestanden kunnen waypoints opgenomen zijn.

 

Ophalen en converteren van Waypoint en routebestanden.

Ophalen kan op dezelfde wijze als met de eerdergenoemde tracks en conversie kan ook via het programma G7towin of POIconverter. Kijk ook onder conversie van tracks naar routes op deze site.

 

Plaats de bestanden van de tracks, waypoints en de routes in aparte mappen op het geheugenmedium van uw pda.

Laad een waypointbestand via de menukeuze “file/waypoints/importeer < Wpbestand.

Via de menukeuze “view/waypoints” kunt u aangeven welke gegevens u zichtbaar wilt hebben van de waypoints. “Toon” moet in ieder geval aanstaan om de waypoints te tonen.

Een routebestand wordt op dezelfde wijze overgebracht als een track of waypointbestand.

 

Zelf creëren van een route:

 

    

 

Een route kunt u zelf zowel via de PC als de PDA/CE versie maken. Dit gaat in de PDA op de volgende wijze, er van uitgaande dat u blanco begint. Wijzigingen op een bestaande route zullen we later aangeven. Kies een zoomniveau van de kaart waarop u naast een goed overzicht toch ook de details van de kaart kunt zien om meer ingewikkelde punten goed aan te kunnen geven.

U kunt beginnen met het laden van een waypointbestand zodat u een aantal richtpunten heeft om de route te plannen. Maak de waypoints zichtbaar, in het voorbeeld het waypoint “START”. U kunt eventueel een reeds vastgelegde track gebruiken als indicatielijn voor het maken van de route door deze als lijn er onder te leggen (zie blauwe lijn in scherm).

Schakel via de menukeuze “view/Werkbalken” de “route aanmaak werkbalk” in.

Zorg dat het scherm en geheugen geen routepunten bevat, dus leeg is.

Zet de cursor op het startpunt van de route en druk op de werkbalk de  toevoeg knop in. Drukt u nu met de pen op een positie dan verschijnt er een menu waar u routepunt kunt toevoegen. Drukt u op een waypoint dan krijgt u de mogelijkheid dit waypoint aan de route toe te voegen met de keuze “Voeg aan route toe” (zie schermafdruk links). In dit geval kunt u dus het beste beginnen met drukken op het “START”-waypoint en te kiezen voor “Voeg aan route toe”.

 

Drukt u buiten een waypoint willekeurig op de kaart dan krijgt u direct een routepunt aangegeven. U kunt op deze wijze op belangrijke punten in de gewenste route punten(kruisingen/splitsingen) aanbrengen. Van Routepunten kunnen alleen de naam en de positie gewijzigd worden en bevatten in principe geen aanvullende info zoals waypoints. Breng de routepunten aan in de volgorde waarin de route gereden/gelopen wordt. Liggen ze niet geheel op de juiste plaats dan kunt u ze nog verslepen door eerst de knoppen //(object dragging) in te drukken en dan met de pen het betreffende punt te verslepen. Wilt u de kaart verslepen ga dan ergens willekeurig met uw pen staan en sleep direct naar de gewenste richting. De GPS mag niet aan staan!. Als de route klaar is kunt u deze opslaan onder een eigen naam.

 

U kunt de volgorde later nog wijzigen via de route eigenschappen met de knop  op de werkbalk.

U krijgt dan het overzicht zoals getoond in de schermafdruk waar u de volgorde kunt veranderen, punten kunt verwijderen, eigenschappen veranderen maar ook de afstanden tussen de routepunten en de totale afstand aflezen.

Voor de betekenis van de knoppen en de inhoud van de eigenschappen verwijs ik naar de help van het programma.

 

Navigeren met behulp van een route

 

Als u een route heeft ingeladen of zelf heeft gemaakt naar aanleiding van een plan ziet u een route op de kaart van verschillende met elkaar verbonden punten door rechte lijnen.

U schakelt de GPS in via de knop onderin het scherm. Als het goed is verschijnt de rozet of pijl op de plaats waar u zich bevindt. Normaliter is dit het startpunt van de route.

Selecteer via de menukeuze “view/toolbars/route nav toolbar” de routenavigatie werkbalk.

Druk de knop  als u vanaf het begin van de route wilt starten. Druk op de knop  of  om de navigatie lijn(brede gele lijn) naar het eerstvolgend gewenste routepunt te laten trekken. Deze knoppen gebruikt u ook als u naar een ander punt wilt navigeren(vorig en volgend). Begin te bewegen en u zult zien dat de rozet meebeweegt en de lijn steeds een rechte lijn naar het eerstvolgende punt is. Onderin het scherm wordt de naam van het volgende routepunt en de afstand weergegeven. Bent u het punt gepasseerd dan springt de lijn naar het volgende routepunt. Afhankelijk van de instellingen zal vlak voor het routepunt een symbool op het scherm verschijnen en een gesproken aanwijzing gegeven worden.

Aan het einde van de route wordt aangegeven dat u het doel heeft bereikt.