Samenvoegen van kaarten via mapmerge utility van Ozi. (6-9-2007)

 

Een van de veelgehoorde bezwaren van de kaarten van de Topografische Dienst is dat ze erg klein zijn en tijdens het samenstellen van tracks/routes weinig overzicht bieden. Dit is op te lossen door zelf de gewenste deelkaarten samen te voegen tot een door u gewenste kaart. Dit kan met behulp van het programma OZI mapmerge Utility.

Het programma mapmerge is gratis te downloaden vanaf www.OziExplorer.com.

Het samenvoegen werkt alleen bij gekalibreerde kaarten voor OZI uitgezonderd .ozf3-kaarten, dus alleen .ozf2/png/jpg/GIF kaarten met een bijbehorende .map bestand. Een nieuw gevormde kaart wordt vastgelegd in ozf3 formaat en kan dus niet meer opnieuw worden samengevoegd met andere kaarten.

Ik heb zelf kaarten gegenereerd tot ± 250 MB = ± 25 samengevoegde kaarten. Wat ik wel merk is dat bij het starten van de navigatie er meestal een indexering door het programma op de pda plaatsvindt wat soms wel tot enkele minuten kan duren, afhankelijk van de pda. Bij mij is het niet storend maar ik beschik over een zeer krachtige pda met een 624 mhz processor. U zult het zelf moeten ervaren en daar een acceptabele modus voor u zelf in vinden.

Het samenvoegen van zelf gescande kaarten kan, maar kan wat vreemde overgangen geven. Doordat de kalibratie wat minder precies geschiedt is de samenvoeging, die aan de hand van de kalibratiegegevens plaatsvindt, ook wat minder precies. U moet zelf beoordelen in hoeverre dit acceptabel is.

 

Ik plaats de samen te voegen kaarten inclusief de .map in een aparte map genaamd d:\mapmerge zoals u onderstaand ziet. Ik laat de nieuw te vormen kaart ook in de map d:\mapmerge opslaan. In het voorbeeld worden 4 kaarten van de DVD van de topografische dienst van 2007 samengevoegd tot 1 nieuwe kaart. Oudere DVD’s hebben meestal ozf3 bestanden en kunnen dus niet samengevoegd worden. Het genereren van een nieuwe kaart kan afhankelijk van de nieuwe grootte een aanzienlijke tijd in beslag nemen tot enkele uren en in mijn geval soms enkele dagen. U ziet echter de voortgang. De samenvoegen van de voorbeeldkaart duurt bij mij op een 3ghz pentium HT met 1,5 GB geheugen ± 40 minuten.

opm.: Het proces haalt het maximale uit uw computer en vaak hoort u tijdens het proces de koeling/ventilator van de pc aanslaan.

 

Na het starten van het programma  Mapmerge verschijnt onderstaand scherm met drie tabbladen die hierna worden uitgelegd.

 

Scherm “Source maps”

- via de knop “add” kiest u de map waar de te combineren kaarten staan. In het voorbeeld dus d:\mapmerge;

- vink de map aan onder folder;

- druk op de knop “scan folders” en de aangevinkte map(pen) worden gescand op aanwezige kaarten. Dit duurt even omdat van de betreffende kaarten een zg. postzegel wordt gemaakt om te tonen in het overzichtscherm. Hier kunt u zien of de kaarten ook inderdaad goed aansluiten en hoe de nieuwe kaart er uit komt te zien. Selecteer de samen te voegen kaarten.

- Zorg dat de parameters op de andere twee vensters conform onderstaande op volgende pagina zijn ingevuld.

- druk op knop “Create Map” en kies voor “From selected maps”

- vul in het scherm de gewenste naam voor het nieuwe bestand in en kies de map waarin hij opgeslagen moet worden.

- Er verschijnen 2 vensters met de voortgang en de akties die worden uitgevoerd.

- Dit proces laat u doorlopen totdat u een venster krijgt waarin wordt aangegeven dat het proces gereed is.

 

Via de knop met rode kader kunt u een stuk uit de aangeboden kaarten laten samenstellen tot een nieuwe kaart.

 

 

 

Scherm “Destination Map”

Waarden in te vullen bij samenvoegen (merge) van topokaarten van de Topodienst. Deze zijn gekalibreerd met de datum Rijksdriehoeksmeting en de projectie Transverse Mercator. Deze keuzes moet u ook aanhouden voor het samenvoegen van de kaarten. Gebruikt u anders gekalibreerde kaarten dan moet u deze parameters conform aanpassen.

 

In bovenstaand scherm staan niet de complete waarden. Onderstaand de juiste. Kun je ze gelijk gemakkelijk kopiëren.

 

Central Meridian: 5,387633

Scale factor: 0,999907900

False Easting: 155000,00

False Northing: -5316592,00

 

Scherm “Configure”

 

 

De waarden in dit scherm zijn belangrijk voor het weergeven van de postzegels in het selectievenster.

Bij mij werkt het zo!!

Grootte van de postzegels;

max. aantal te laden kaarten. Bij het samenvoegen van 120 kaarten staat de machine wel enkele dagen te stampen;