Het zelf kalibreren van kaarten met OZI Explorer PC. (23-2-2009)

 

Het zelf kalibreren van gescande kaarten in OZI-Explorer PC is in principe goed te doen mits men minimaal drie coördinaten kent en het systeem van de kaartdatum die gebruikt wordt. Zo kent de Nederlandse topografische dienst het systeem(datum) van Rijksdriehoeksmeting andere kaarten gaan weer uit van andere systemen. Het meest universele is uit te gaan van de kaartdatum WGS 84 en de kaartprojectie Latitude/Longitude.

Bedenk echter wel dat het kalibreren van kaarten een precies en tijdrovend werkje is. Voor Nederland denk ik dat het gezien de prijzen van de elektronische stafkaarten van de Topografische Dienst, waarvan de gegevens op de kaartpagina zijn vermeld, een beter alternatief is. Scan alleen kaarten en kalibreer deze als ze duidelijk wat toevoegen.

 

Kalibreren van kaarten met rasterlijnen volgens WGS 84 en longitude/latitude.

Scan de kaart en schrijf deze weg in een .jpg of .png formaat. Roep de kaart op in OZI-Explorer PC via

“Bestand/kaartafbeelding openen en kalibreren”.

Om de kaart te kalibreren dient u bij voorkeur minimaal over 3 zg. GPS coördinaten van op de kaart liggende, goed herkenbare en liefst zo ver mogelijk uit elkaar liggende punten te hebben.

Mogelijkheden om aan deze coördinaten te komen zijn:

- Opgenomen plaatsen met GPS apparatuur.

- De gridlijnen met vermelding van waarden op de kaarten met daarbij tevens de vermelding via welke kaartdatum en kaartprojectie de kaart is gemaakt om deze in te kunnen stellen.

- Op de pagina’s van Ed Stevenhagen vindt u allerlei schitterende hulpmiddelen voor het bepalen van kalibratie punten

- zoeken van de posities via Google earth.

- zoeken op internet naar zg. goed herkenbare waypoints of POI’s(point of interest) in google maps of andere bestanden.

- zoeken van herkenbare (kruis)punten via Tomtom of andere navigatiepakketten voor auto.

De zuiverheid van kalibratie en dus positie aanduiding is afhankelijk van precisie van gekozen punten en bijbehorende gps-coördinaten.

Kijk of de notatie van de positie is in graden(met decimalen), graden/minuten of graden/minuten/seconden. Als u weet welke notatie wordt gebruikt stel dit dan in onder bestand/configuratie/tabblad kaarten/lat/long weerg.

Google Earth geeft de posities weer in graden/minuten/seconden. Weet echter wel dat de precisie van Google Earth niet op meters nauwkeurig is. In het voorbeeld is gekozen voor graden/minuten in decimalen.

 

 

Na scannen, wat in principe legaal alleen mag voor eigen gebruik, kiest u in OZI voor “Bestand/kaartafbeelding openen en kalibreren”. U ziet onderstaand setup-menu verschijnen. Kies bij kaartdatum “WGS 84” en bij kaartprojectie “Latitude/Longitude”.

 

 

Kies tabblad punt 1. U ziet een kalibratiekruisje met het tabbladnummer en de tekst “calibrate position”

Via de loop van OZI kunt u precies positioneren. Druk op de linkermuisknop en u ziet, zoals in het voorbeeld hierna een rozet verschijnen met nummer 1. Toets in het vakje “Lat” de latitude-waarde in en in het vakje “Long” de longitude-waarde die bij dit punt horen. Is de positie van de rozet niet geheel juist dan nogmaals op de goede positie klikken. De rozet verplaatst zich.

Met de punten 2 en volgende kalibreert u andere punten op de kaart. Het beste is minimaal 3 punten op de kaart te nemen liefst zo ver mogelijk uit elkaar. Hierdoor is de mogelijke afwijking het kleinst.

 

 

Na het kalibreren drukt u op de knop opslaan. Er ontstaat een bestand met dezelfde naam als het kaartbestand maar met de extensie .map.

 

 

Kalibreren van kaarten met rasterlijnen volgens Rijksdriehoeksmeting.

Op de Nederlandse kaarten staat vaak een lijnenraster op basis van de datum “rijksdriehoeksmeting”. Het voert te ver om deze systematiek uit te leggen.

De x-coördinaten lopen horizontaal en de y-coördinaten verticaal. In de Topografische atlas van de ANWB (1:50.000) loopt deze schaal voor de x-waarde van 300 in het zuiden tot 625 in het noorden en y-waarde van 14 in het westen tot 278 in het oosten

 

Hoe kalibreer je kaarten met deze rasters. Na scannen, wat in principe legaal alleen mag voor eigen gebruik, kiest u in OZI voor “Bestand/kaartafbeelding openen en kalibreren”. U ziet onderstaand setupmenu verschijnen. Kies bij kaartdatum “Rijksdriehoeksmeting” en bij kaartprojectie “Transverse Mercator”.

 

Druk op de knop “Projectie setup”.

Onderstaand venster verschijnt. Kies bij Std Grids voor Dutch Grid. Onderstaande waarden verschijnen.

 

 

Bevestig met de knop sluiten en u kunt de kaart gaan kalibreren.

Hiervoor kunt u het beste de “kruisingen” van de lijnen op de uiterste hoeken van de kaart gebruiken.

Kies tabblad punt 1. U ziet een kalibratiekruisje met het tabbladnummer en de tekst “calibrate position”

Via de loop van OZI kunt u precies positioneren. Druk op de linkermuisknop en u ziet, zoals in het voorbeeld hierna een rozet verschijnen met nummer 1. Toets in het vakje Easting de x-waarde (horizontaal) in en in het vakje Northing de y-waarde (verticaal) die bij dit punt horen. Is de positie van de rozet niet geheel juist dan nogmaals op de goede positie klikken. De rozet verplaatst zich.

Met de punten 2 en volgende kalibreert u andere punten op de kaart. Het beste is minimaal 3 punten op de kaart te nemen liefst zo ver mogelijk uit elkaar. Hierdoor is de mogelijke afwijking het kleinst.

 

Na het kalibreren drukt u op de knop opslaan. Er ontstaat een bestand met dezelfde naam als het kaartbestand maar met de extensie .map.

 


Omzetten van de kaarten naar het ozfx3-formaat voor OZI-CE.

 

Na het kalibreren van kaarten en aanmaak van de .map bestanden kunnen deze kaarten in OZIExplorer PC gebruikt worden. Echter nog niet in OZI-CE.

Hiertoe moeten de kaarten geconverteerd worden naar het ozf2 of ozfx3 formaat, wat overigens ook te gebruiken is in de PC-versie.

Voor de conversie heeft u het hulpprogramma img2ozf.exe nodig. Dit programma kunt u downloaden van de site www.oziexplorer.com downloaden. Na installatie kunt u het starten door in OZIExplorer PC te kiezen “bestand/kaart opslaan als afbeeldingsbestand/start img2ozf programma.

 

 

Stel de mappen goed in en u krijgt een overzicht van de kaarten die voor conversie in aanmerking komen. Selecteer deze, stel eventuele voorkeuren in en druk de knop Process image files… in.