Zelf creëren van een route in OZI-CE
(4-10-2010)

 

      

 

Een route kunt u zelf zowel via de PC als de PDA/CE versie maken. Dit gaat op de volgende wijze, er van uitgaande dat u blanco begint. Wijzigingen op een bestaande route zullen we later aangeven. Kies een zoomniveau van de kaart waarop u naast een goed overzicht toch ook de details van de kaart kunt zien om meer ingewikkelde punten goed aan te kunnen geven.

U kunt beginnen met het laden van een waypointbestand zodat u een aantal richtpunten heeft om de route te plannen. Maak de waypoints zichtbaar, in het voorbeeld het waypoint “START”.

Schakel via de menukeuze “view/Werkbalken” de “route-aanmaak werkbalk” in.

Zorg dat het scherm en geheugen geen routepunten bevat, dus leeg is.

Zet de cursor op het startpunt van de route en druk op de werkbalk de  toevoeg knop in. Drukt u nu met de pen op een positie dan verschijnt er een menu waar u routepunt kunt toevoegen. Drukt u op een waypoint dan krijgt u de mogelijkheid dit waypoint aan de route toe te voegen met de keuze “add to route” (zie schermafdruk links). In dit geval kunt u dus het beste beginnen met drukken op het “START”-waypoint en te kiezen voor Add to route.

 

Drukt u buiten een waypoint willekeurig op de kaart dan krijgt u direct een routepunt aangegeven. U kunt op deze wijze op belangrijke punten in de gewenste routepunten(kruisingen/splitsingen) aanbrengen. Van Routepunten kunnen alleen de naam en de positie gewijzigd worden en bevatten in principe geen aanvullende info zoals waypoints. Breng de routepunten aan in de volgorde waarin de route gereden/gelopen wordt. Liggen ze niet geheel op de juiste plaats dan kunt u ze nog verslepen door eerst de knoppen // boven in het scherm in te drukken en dan met de pen het betreffende punt te verslepen. Wilt u de kaart verslepen ga dan ergens willekeurig met uw pen staan en sleep direct naar de gewenste richting. De GPS mag niet aanstaan! Als de route klaar is kunt u deze opslaan onder een eigen naam.

 

U kunt de volgorde later nog wijzigen via de route eigenschappen met de knop  op de werkbalk.

U krijgt dan het overzicht zoals getoond in de schermafdruk waar u de volgorde kunt veranderen, punten kunt verwijderen, eigenschappen veranderen maar ook de afstanden tussen de routepunten en de totale afstand aflezen.

Voor de betekenis van de knoppen en de inhoud van de eigenschappen verwijs ik naar de help van het programma.