Navigatie voor fietsen en wandelen (laatste wijzigingen op site 4-10-2010)

Op deze site heb ik een aantal zaken staan over navigatie met pda/smartphone maar veel is ook bruikbaar voor andere navigatieprogramma's en apparaten.
Mijn ervaringen hebben betrekking op gebruik van OZI explorer CE in combinatie met een pda met ingebouwde SIRFIII GPS tijdens fietsen en wandelen/nordic walking.
Ik volg ook intensief de ontwikkelingen van bijv. Garmin apparatuur/software en kaarten. Dit is de marktleider voor specifieke navigatie-apparatuur maar ook daar laat helaas het kaartmateriaal het wel eens afweten met betrekking tot detail en routeerbaarheid. Omdat Garmin toch de marktleider is voor specifieke apparatuur voor navigatie bij outdoorsporten heb ik een speciale pagina gemaakt waar de ontwikkelingen van Garmin wat algemeen worden besproken.

Mijn eigen ervaring en idee is dat de meest optimale wijze van navigeren een combinatie van visuele aanwijzingen en gesproken aanwijzingen is. Ik loop en fiets het liefst met een "oortje" in één oor, waardoor ik de natuur en verkeer ook nog kan waarnemen. Het aantal gesproken aanwijzingen liefst zo minimaal mogelijk. Op moment van twijfel wil ik graag de mogelijkheid van directe visuele controle op het scherm, maar liefst in zo min mogelijk gevallen. Voor Nordic is navigatie op basis van gesproken aanwijzingen de enige praktische oplossing.

De best mogelijke combinatie heb ik op dit moment gevonden in de software van OZI-CE.

Bij het navigeren loop je nog tegen een aantal praktische problemen zoals bijvoorbeeld een goede, schokvrije bevestiging op de fiets.
De stroomvoorziening kan verbeterd worden. Hieraan wordt op dit moment door allerlei technici gewerkt door bijvoorbeeld het gebruik maken van de stroom van een naafdynamo, zonnecellen en extra batterijpacks
.

Op de volgende pagina's over navigeren met pda/smartphone en OZI-CE worden allerlei zaken zo praktisch mogelijk behandeld.

Onder andere wordt het ophalen en converteren van tracks vanaf internet uitgelegd en enkele voorbeelden van het kalibreren van (gescande) kaarten.

In de teksten worden een aantal voor het onderwerp relevante en interessante links aangegeven.

 

Om navigatie geschikt te maken voor het “grote publiek” moeten een aantal zaken m.i. toch nog simpeler gemaakt worden.

Een standaardisatie naar bijv. gpx-formaat van de routegegevens in allerlei toepassingen en daarmee de eenvoud van ophalen en gebruiken kan een duidelijke verbetering zijn.

Kaarten, zoals deze voor autonavigatie gebruikt worden en welke de voor navigatie geschikte gegevens bevatten, moeten geschikt worden voor fietsen en wandelen. Dit houdt in dat de fiets- en wandelpaden opgenomen en onderhouden moeten worden. Helaas is dit nog niet het geval en blijft het behelpen.

Huidige navigatie-apparatuur en -software is nog te veel geënt op alleen visuele navigatie. Combinatie met gesproken aanwijzingen heeft m.i. de voorkeur.

Goede planningsoftware is nog minimaal aanwezig vooral op internet. Enkele initiatieven, zoals van www.fietsersbond.nl ,laten voorbeelden zien hoe deze er uit kunnen zien. Ook eenvoudige planners op basis van knooppuntenroutes kunnen een leemte opvullen. Voor de regio ZuidOost Brabant heeft de fietsersbond inmiddels een planner op basis van knooppunten vrijgegeven op eerdergenoemde site onder planners. Inmiddels heeft de digifietser in België een PC-programma uitgebracht waarmee een gps-track of een geprinte beschrijving op basis van selectie van knooppunten kan worden gepland. Deze planner beslaat een zeer groot gebied van België en Nederland. Reakties op dit programma zijn op dit moment positief(kosten € 35,00). Een initiatief met veel perspectief is het zg OpenStreetMap. Hier worden door vrijwilligers vrij beschikbare kaarten ontwikkeld.

Vele autonavigatiesystemen claimen ook te werken voor fietsen en wandelen. De hardware, software en het kaartmateriaal is echter beslist niet gemaakt met de focus op deze doelgroep en vertoont op z’n zachtst gezegd nog vele manco’s. Navigatie vindt alleen over autogeschikte wegen plaats en de aanwezigheid van fietspaden wordt niet aangegeven. Garmin heeft enkele apparaten die zowel in auto als voor fietsen en wandelen te gebruiken zijn met inmiddels navigeerbare kaarten.


Heeft u opmerkingen of zinvolle aanvullingen dan gaarne een mail naar:
navigatie$janvdh.nl ($ vervangen door @)